כיצד להכין את עצמך לבניה, שיפוץ ולחסוך בעלויות :

 

חשוב לציין : כי כבר בפתיחת דברינו תקופת הבניה או השיפוץ יכולה להיות תקופה חווייתית חיובית ורבים צולחים אותה בהצלחה לפועלים ע"פ הנושאים החשובים שיפורטו להלן ובכך יקל  מזמין העבודה ועלינו לסיים את העבודות ללא הוצאות מיותרות ובהצלחה.

השלבים:

1.      הדרכה ע"י נציגי החברה, מח' תכנון, הביצוע, הפיקוח, והרכש. ובכך תרכשו יותר ידע מול

         המבצעים ותחסכו כסף וזמן.

2.      בדיקה מוקדמת על הקבלן כפי שיפורט להלן :

         א.  מצב האיתנות הכלכלית, והיכולת לסיים את הפרויקט בשלמותו.

         ב.  הוותק שלו בעבודה והאם הקבלן מתאים לביצוע העבודות הנדרשות.

         ג.  המלצות מלקוחות קודמים כולל פרטי התקשרות .

         ד.  חו"ד על עובדיו של הקבלן והמקצועיות ורמת הגימור שלהם.

         ה.  לדרוש תעודות קבלן רשום שעומד בדרישות רשם הקבלנים.

3.      במידה ומבצעים בניה או השבחה גדולה של מבנה יש להתקשר עם שירותי תכנון ויועצים:

         א.  מתכנן ראשי המנקז אליו את המתכננים הבאים.

                   1. אדריכלות  2. מהנדס קונסטרוקציה  3. יועץ חשמל  4. יועץ אינסטלציה

                   5. יועץ איטום ובידוד  6. יועץ קרקע ופיתוח  7. וכן תשתיות נוספות כגון: חימום

                   תת ריצפתי, גז, קמין, שואב אבק ,בניה ירוקה מתקדמת.

         ב.  לדרוש כתבי כמויות כחלק בלתי נפרד מהצעת המחיר ומשמש לניהול משא ומתן מול מבצעים

               אחרים.

         ג.  לוח זמנים לביצוע העבודות, כחלק בלתי נפרד מההסכם.

         ד.  ביטוח קבלני מלא עד לסיום העבודות ע"ש המזמין.

         ה.  להיות שותפים מלאים לתכנון,ביצוע,כולל פגישות שבועיות.

         ו.  לדרוש אחריות טיב ולציין בהסכם בצורה ברורה את אחריותו של הקבלן ולקבוע מועדים

              לתחילת האחריות.

4.      לוח תשלומים:

               לאחר בחירת המבצע ולאחר הסדרת התמורה המגיעה לקבלן יש להסדיר לוח תשלומים מסודר

               ומחולק  ע"פ  שלבי הביצוע ומשולם לאחר סיום כל שלב, ובאישור המזמין או ב"כ.

5.      ביצוע העבודות:

         א.  מינוי מנהל עבודה ומנגנון פיקוח (ראה טיפים).

         ב.  מנגנון ומפקח לפתרון בעיות שהתגלו במהלך העבודה.

חשוב לציין כי המנוף להצלחת הפרויקט הם שהעבודות יבוצעו כראוי וע"פ הנאמר לעיל וכך הצדדים יהיו מרוצים מהתוצאה הסופית וכל זאת בכדי שכל אחד מהצדדים יוכל לבצע את המוטל עליו בדרך הנכונה והטובה ביותר.

שכן המוטיב שלנו אומר " שהמקצועיות נמדדת בפרטים הקטנים "                   

נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה ועניין 

 

קבלן רשום

חשוב שהקבלן הינו קבלן רשום ושעבר הכשרה ואיש מקצוע שלמד ועבר קורסים מקצועיים בענף הבניה והשיפוצים ע"י הרשויות המוסמכות וקיבל תעודה ורישיון בתוקף  ולדרוש זאת במועד הפגישה 

 

בחירת קבלן הינה החלטה חשובה :

בנייה או שיפוץ הבית יכולים להיות תקופה מיוחדת של התחדשות  וכדאי מראש לבדוק ולבחון מספר פרמטרים שיצמצמו באופן משמעותי את האפשרות לבעיות שעלולות לצוץ בדרך , אנו נציג מספר כלי עזר ויישומיים לבחירת קבלן. מפני שישנם מספר דברים שכדאי לדעת ולבדוק מראש.

מזמין העבודה והמבצע קובעים תקציב לביצוע העבודה על מנת לא לחרוג ממנו בהרבה. שכן יש לקחת את הבילתי צפוי כמקדם שקובעים מראש אך לא יעלה על 10%

לכן חשוב לפעול על פי נכללים הבאים :

להוציא  כתב כמויות, וסיכום מראש לכל שלבי העבודה .המאפשר בדיקות מקדימות  לבנות בהתאם לתקציב המתוכנן ולעקוב לאורך כל הדרך בתקציב ותהליך הבנייה.

1. קבלן רשום – צריך לבדוק שהקבלן הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים . ועומד בכל הדרישות של רשם הקבלנים  ושרישיונו בתוקף.

 2. קבלן המתאים לביצוע העבודות ובעל הכישורים המתאימים, מה הוותק שלו בעבודות הבניה או השיפוץ ושהקבלן  אכן מבצע עבודות בהתאם לסדרי הגודל בו הלקוח מעוניין לבצע ולדרוש לראות עבודות שבוצעו לאחרונה והמלצות ממזמיני עבודה כולל פרטי התקשרות .

3. יכולות כלכלית של מבצע העבודה – בדיקת היכולת הכלכלית של הקבלן לעמוד במוסר ביצוע העבודה וכן התשלומים לספקים השונים. 

4. לוח תשלומים – לאחר הסדרת התמורה המגיע לקבלן , יש לבנות לוח תשלומים המחולק עפ"י שלבי הביצוע ומשולם לאחר קבלת אישור המזמין או ב"כ המזמין .

5. לוח זמנים – יש לבנות לו"ז מסודר ומחולק עפ"י שלבי הביצוע , מוסכם על שני הצדדים לסיום הפרויקט  .

6. כתב כמויות – הינו תרגום של התכניות שאמורים ליישם בשטח. את כל המפרט הטכני מכין מהנדס או אדריכל ובו מופיעים  הפרטים שצריכים ליישם במהלך הבנייה.

כתב הכמויות הינו כלי לניהול הפרויקט, באמצעותו יכול הלקוח לעקוב בשקיפות מלאה על כל תהליכי הפרויקט, באופן זה הקבלן לא יכול להוסיף תוספות למיניהן ולתמחר אותן כראות עיניו. לעתים יש נטייה לחסוך בעלויות , אך בדיעבד מסתבר שהכנה מוקדמת כפי שהובהר לעיל  משתלם ביותר וחוסך אלפי שקלים ללקוח. בנוסף כתב הכמויות משתמש ככלי לניהול מו"מ מול קבלנים ומאפשר קנה מידה להצעות מחיר.

7. ערבויות : יש להותיר 5% מסכום ההסכם עד להשלמת ביצוע העבודות  

8. ביטוח קבלים – חובה לבדוק שלקבלן יש ביטוח קבלנים עם כיסוי מרבי. בדרך זו ניתן למנוע תביעות למיניהן. הביטוח המרבי מכסה פגיעות ונזק לעובדים, רכוש וצד ג'. במידה והכיסוי של הקבלן אינו מרבי – במקרה של פגיעה או נזק חס ושלום -יהיה ניתן לתבוע את הלקוח (מזמין העבודה כבעל הנכס). ולכן חשוב לוודאות כי קיימת פוליסת ביטוח בשם  " פוליסה כל סיכוני הקבלנים".א.אפרת שמה בראש מעייניה את המחויבות לשירות הלקוח, לביצוע, לאיכות וכן לעמידה בלוחות זמנים

טיפים לחסכון בעלויות הבניה והשיפוץ  משלב הרעיון עד לגמר :

 

1.  אתם צריכים להגדיר מה אתם דורשים , מחפשים , שואפים להגיע עליו .

2.  חשוב מאוד בשלב זה להתייעץ עם מתכנן, אדריכל המתאים ומתמחה לביצוע העבודות     הנדרשות.

3.  אם חשוב לכם נושא של שימור אנרגיה ובניה ירוקה קבלו ייעוץ והכוונה מאדריכל אשר מתמחה בתחום.

4.  לאחר קבלת ההחלטות הנדרשות קבל מיועץ הבניה הדרכה  והכוונה לתכנון וביצוע. (ראה כתבה כיצד להכין עצמך לבניה, שיפוץ).

חשוב מאוד:    

      1. אל תחסכו בשרותי מתכננים ויועצים בקשו מהם כמה אופציות לייעול והוזלה.

      2. מתכנן ראשי שעליו מתנקזים כל התוכניות, על מנת לעצב את המוצר המוגמר.

5.  פיקוח וניהול הפרויקט:

     פיקוח צמוד הינו פיקוח יום יומי. המתאם בין כל המבצעים בכל שלב, וכן אחראי על תיאום וניהול בין כל הגורמים, שיעמדו בכל הדרישות לו"ז, האיכות, הבקרה והתוצאה וכן בקרה על העלויות שלהם הוגדרו מראש, ע"י אנשי מקצוע .

 

מה לדרוש מהקבלן בביצוע ובחומרי העבודה

1. הצעת מחיר מפורטת בטבלת אקסל או בינארית שבנויה מרובריקות של תיאור העבודה לפי נושאים ,כמות יח' ,סה"כ ,כמות, ותשלום. עם סכום מצטבר .

2. סוגי החומרים בהם משתמש הקבלן ולוודאות שהם בעלי תו תקן כפי שמתחייב .

3. כנ"ל היישום של החומרים והעבודות (בד"כ החברות שמייצרות את המוצרים ובהם עוברים הכשרה מנפיקה תעודה המוכיחה זאת) .

4. לוח זמנים לכל שלב על מנת שתוכלו לעקוב אחר הביצוע ולעמוד את הקצב של הביצוע .

5. הסכם חתום וברור לכל מהלכי הבניה וכמובן לו"ז וקנסות על איחורים .

6. כמו כן שהקבלן ועובדיו עברו קורס בטיחות כפי שמחייב החוק ונמצא בידו האישורים .

7. לוודאות שהעבודות המתבקשות הם מומחיתו של הקבלן ועובדיו.

8. לראות עבודות ולדרוש רשימת ממליצים ולא להתעצל ללכת ולראות עבודות .

9. לדרוש ביטוח קבלני ולהוסיף את שמכם כמותבים בפוליסה 

 

עקרונות החברה

א.אפרת  מעמידה לידי המזמין צוות מתכנן, מבצע, ופיקוח המדריך את הלקוח ומשתף אותו בכל המהלכים ובכך תחסכו כסף וזמן.

א.אפרת עומדת בדרישות רשם הקבלנים

וברשותה תעודת קבלן רשום

א.אפרת החברה מתאימה לכל סוגי העבודות בתחום

 הבניה והשיפוץ עם ניסיון רב שנים .

  • Facebook Black Round

© 2001 - 2019 A-Efrat .